Warning: SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map): failed to open stream: Permission denied in /home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 313

Warning: SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_object_map): failed to open stream: Permission denied in /home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/lib/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php on line 313
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_list): failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_vie) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_cake_dev_vie) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'cake_dev_vie' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_list) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_list' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_settings) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_settings' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_slideshows) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_slideshows) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_slideshows' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_slideshows) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_slideshows) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_slideshows' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_products) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_products) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_products) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/models/myapp_cake_model_default_gotojapan_civi_products) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_model_ cache was unable to write 'default_gotojapan_civi_products' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Goto Japan
Học Bổng TOÀN PHần ĐẠI Học Nhật bằng tiếng ANH
 • Được hỗ trợ cả HỌC PHÍ & KTX & SINH HOẠT PHÍ
 • Học bổng trị giá 2 tỷ 382 triệu cho 4 năm học.
 • 14/18 bạn Việt Nam đã được nhận học bổng năm học 2017 là học sinh của GTJP và cảm nhận về việc học ở trường hiện nay là: Đến cả giờ bài tập mà cũng vô cùng thú vị ^-^
3 ngành với các giáo sư hàng đầu Nhật Bản
 • Global Innovation Studies (Sự kết hợp của các lĩnh vực trong kinh tế và các ngành nghề khác)
 • Regional Development Studies (Phát triển các mô hình cộng đồng).
 • Infomation Networking for Innovation and Design (IT & Computer Science)
Học bổng Đại học dài hạn và ngắn hạn học bằng tiếng Nhật
1. Học bổng đại học Asia
- 4 năm Đại học + 1 năm tiếng
- Học bổng gồm học phí 5 năm + 2 năm KTX
2. Học bổng đại học ngắn hạn Ehime, chuyên ngành:
- Kinh doanh du lịch quốc tế
- Dinh dưỡng thức ăn
- Bánh mỳ bánh ngọt
- Điều dưỡng, hộ lý
- Giáo dục mầm non
 • Miễn phí tiền học tiếng tại Việt Nam
 • Được vay toàn bộ chi phí bên Nhật và trả dần khi đi làm
 • + Được lo việc làm đúng ngành nghề
 • Nhận visa du học 2 năm, visa làm việc để hoàn thiện trình độ 5 năm và sau đó là visa làm việc dài hạn
Học bổng học tiếng cho các bạn tốt nghiệp Đại học
(Chương trình kỹ sư – tất cả các ngành nghề)
 • Được vay 100% chi phí học tiếng
 • Được dạy tiếng và các kỹ năng xin việc, văn hoá công ty Nhật
 • Được hỗ trợ xin việc (theo ngành nghề mình có khả năng và mong muốn) sau khi đạt trình độ N2.
 • Được hỗ trợ toàn bộ thủ tục chuyển đổi visa từ đi học sang đi làm.
Chương trình du học vừa học vừa làm
 • Được đánh giá và cùng thảo luận để tìm ra trường tiếng phù hợp nhất.
 • Được đào tạo tiếng Nhật để đảm bảo có thể học và sống tốt khi sang Nhật.
 • Được hỗ trợ việc làm thêm với doanh nghiệp Nhật ngay từ khi ở Việt Nam để quen với môi trường bên Nhật.
 • Được hỗ trợ việc làm thêm khi sang Nhật và việc làm fulltime sau khi tốt nghiệp.
 • Được hỗ trợ về cuộc sống, về các vấn đề gặp phải trong suốt thời gian ở Nhật.
 • Được hỗ trợ định hướng học lên cao sau khi tốt nghiệp trường tiếng.
Chương trình du học thẳng vào Đại học, Thạc sỹ
Vì GoToJapan được thành lập bởi các anh chị đã học Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ tại Nhật nên các bạn sẽ có chỗ dựa vững chắc.
 • Được hỗ trợ tìm trường phù hợp
 • Được hỗ trợ tìm giáo sư (với thạc sỹ)
 • Được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, viết luận.
 • Được hỗ trợ phỏng vấn và chuẩn bị thi.
Tại sao lại nên apply các chương trình học bổng, và các chương trình du học qua GoToJapan ???
Dù GoToJapan có là đại diện chính thức hay không của các loại học bổng, các chương trình du học thì tỉ lệ đỗ học bổng, đỗ phỏng vấn, thi trường của học sinh GTJP qua các năm vừa rồi đều ở hàng TOP1 !!!
Bởi:
Cách làm việc của GoToJapan luôn vì học sinh và đảm bảo chất lượng nên UY TÍN của GoToJapan với các trường là rất lớn!!!
 • Đội ngũ hỗ trợ apply hàng khủng ^-^
  + 6 Anh chị sáng lập GOTOJAPAN và hơn 50 bạn học sinh của GoToJapan, những người đã thành công trong các kỳ apply học bổng Nhật cùng hàng trăm các bạn học sinh đi theo các chương trình du học khác nhau.
  + Các anh chị hồ sơ có kinh nghiệm xử lý tất cả các loại hồ sơ từ du học thường tới các loại học bổng.
  + Các anh chị tư vấn dày kinh nghiệm có thể phân tích rõ từng cá nhân sẽ phù hợp với chương trình gì.
 • Được lo từ A to Z:
  + Được tư vấn xem học bổng nào, chương trình du học nào phù hợp.
  + Được hỗ trợ làm hồ sơ.
  + Được training về cách viết bài luận, cách phỏng vấn, cách thi.
  + Được truyền kinh nghiệm của những anh chị đã đỗ đúng các học bổng, các chương trình du học mà bạn định apply.
Vậy, còn chần chừ gì nữa mà không gia nhập nhà GoToJapan để giành cơ hội về tay mình nào!!!
Đăng ký nhận ưu đãi
ĐỐI TƯỢNG TS CHUNG:

- Có điểm phẩy cấp 3 từ 6.5 trở lên

- Chưa từng trượt visa, chưa đi tu nghiệp sinh ở Nhật

Copyright 2017 Gotojapan.vn, All rights reserved
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_file_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'file_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_object_map) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'object_map' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]
Warning (512): SplFileInfo::openFile(/home/gotojapan/domains/gotojapan.vn/public_html/duhoc/app/tmp/cache/persistent/myapp_cake_core_method_cache) [splfileinfo.openfile]: failed to open stream: Permission denied [CORE/Cake/Cache/Engine/FileEngine.php, line 313]
Warning (512): _cake_core_ cache was unable to write 'method_cache' to File cache [CORE/Cake/Cache/Cache.php, line 309]