LỊCH PHỎNG VẤN CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ DU HỌC KỲ THÁNG 4-2017

LỊCH PHỎNG VẤN CÁC TRƯỜNG NHẬT NGỮ

Trung tâm GOTOJAPAN thông báo lịch phỏng vấn các trường Nhật ngữ cho kỳ du học tháng 4-2017.

Các học sinh của GOTOJAPAN đăng ký phỏng vấn trực tiếp tại Phòng Tuyển sinh.

Các bạn chưa nộp hồ sơ tại GOTOJAPAN muốn tham gia phỏng vấn bất cứ trường Nhật ngữ nào trong và ngoài danh sách này có thể liên hệ trực tiếp với GOTOJAPAN để liên hệ trường và xếp lịch phỏng vấn nhé!

Trường đã phỏng vấn:

 • Ngày 23/08/2016:

+ 14h: Trường Nitto

+ 16h30 – 18h30: Trường OBM

 • Ngày 24/08/2016: Trường Yamato – Saitama
 • Ngày 05/09/2016: 16h – 18h: Trường Toshin

Trường có lịch phỏng vấn cụ thể:

 • Ngày 09/09/2016:

+ 9h30 – 10h30: Waseda Yokohama

+ 14h30 – 15h30: YMCA-Osaka

+ 16h00 – 17h00: ISI – Tokyo

 • Ngày 13/09/2016: 13h00-14h00: Trường YMCA Kitakyushu.
 • Ngày 19/09/2016: trường Aso-fukuoka.
 • Ngày 20/09/2016:

+ Trường Tokyo Johoku

+ 16h00 – 17h00: Trường Waseda Edu

 • Ngày 21/09/2016: 15h00 – 16h00: Trường EHLE
 • Ngày 22/09/2016: 10h00 – 11h00: Trường Fuji-Gunma
 • Ngày 27/09/2016: Trường Waseda Foreign
 • Ngày 05/10/2016: Trường Ohara.
 • Ngày 13/10/2016: Trường IC Nagoya
 • Ngày 24/10/2016: Trường Unitas Japanese Language School

 

Trường chưa có lịch phỏng vấn cụ thể:

 • Trường ARC – Tokyo
 • Trường Ohara – Osaka
 • Trường Kyoritsu
 • Trường FLA
 • Viện Tokyou SG
 • Trường Yono-Saitama
 • Trường Shizuoka International Language School
 • Trường Tokyo world
 • Trường Aoyama
 • Trường Toho – Tokyo
 • Trường Akamonkai
 • Trường Meric Osaka
 • Trường Okayama Business College
 • Trường AIWA
 • Trường DBC – Tokyo
 • Trường Kurume
 • Trường ISB
 • Trường Fukuoka Japanese Language School
 • Trường Asahi Tokyo
 • Trường Sendagaya
 • ……………………….
 • ……………………….

(update liên tục)

gotojapan-phỏng vấn du học Nhật gotojapan-phỏng vấn du học Nhật gotojapan-phỏng vấn du học Nhật

 

*Lưu ý:  Rất nhiều trường cần đăng ký danh sách phỏng vấn trước, nên các em muốn tham gia phỏng vấn trường nào, hãy liên hệ ngay với Phòng Tuyển sinh.

Trung tâm du học và nhật ngữ GotoJapan

Địa chỉ : số 8/121 chùa Láng, Láng Thượng Đống Đa, Hà Nội

TEL: 04 6276 5022 . Email: info-humna@gotojapan.vn

DANH MỤC :