Trả lời: Hiện nay có rất nhiều kỳ thi năng lực tiếng Nhật được tổ chức tại Việt Nam. Bạn có thể tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật vào bất kỳ tháng nào trong năm tùy theo nhu cầu và thời gian của bạn. Thông tin chi tiết và cập nhật về các kỳ thi, bạn có thể tham khảo tại đây nhé http://gotojapan.vn/cac-ky-thi/