1. Hỗ trợ các em trước khi đi Nhật
  1. Dạy tiếng Nhật: Với tiêu chí trung tâm mở ra để hỗ trợ các bạn đi đúng con đường, vì vậy việc dạy tiếng Nhật ở trung tâm cũng được đề cao, dạy đảm bảo cho các em có vốn tiếng Nhật tốt để có thể dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống, học tập cũng như công việc bên Nhật.
   1. Bộ phận đào tạo được quản lý bởi giáo viên người Nhật nên chất lương đào tạo, tiến độ đào tạo đều được đảm bảo.
  2. Giúp chọn trường Nhật
  3. Làm toàn bộ thủ tục liên quan đến du học.
  4. Giúp chọn chỗ ở tại Nhật
  5. Hỗ trợ chuyển tiền qua lại Nhật cả khi học viên bắt đầu đi và trong suốt quá trình học viên ở bên Nhật
  6. Hỗ trợ xin visa
  7. Hỗ trợ mua vé máy bay
  8. Hỗ trợ tìm học bổng, xin giảm học phí, xin giảm thời hạn đóng tiền.
  9. Hỗ trợ luyện thi Đại học, cao học

 

 1. Hỗ trợ khi các em đã sang Nhật
  1. Hỗ trợ tìm việc làm thêm, việc làm fulltime tại Nhật và Việt Nam
   1. Toàn bộ việc giới thiệu là miễn phí
  2. Hỗ trợ sinh hoạt:
   1. Hỗ trợ từ việc làm hồ sơ, giấy tờ tới chỉ dẫn mua sắm hàng ngày nếu học sinh cần.
   2. Hỗ trợ khi có ốm đau, tai nạn.
  3. Hỗ trợ việc học tiếp:
   1. Cùng học viên tìm các trường sẽ học tiếp lên
   2. Hỗ trợ thủ tục để chuyển tiếp việc học
   3. Hỗ trợ tìm kiếm học bổng, giảm học phí.
  4. Hỗ trợ kết nối các anh chị đi trước để được chỉ dẫn trong việc học ôn thi ĐH, cao học

 

******Những người thực hiện hỗ trợ*****

 1. NetFrontier, công ty đối tác của GoToJapan tại Nhật
 2. Mpken, tổ chức Phi chính phủ tại Nhật, nơi chị Hải làm việc trước đây.
 3. Cổ đông của VTMG tại Nhật
 4. Mạng lưới người Nhật thân quen của các thành viên sáng lập
 5. Các trường Nhật mà GoToJapan liên kết.

******TOÀN BỘ CÁC HỖ TRỢ ĐỀU LÀ MIẾN PHÍ*****

 1. Hỗ trợ khi muốn đi làm
  1. Hỗ trợ tìm việc làm tại Nhật
  2. Hỗ trợ tìm việc làm tại Việt Nam

 

 1. Hỗ trợ tạo dựng cộng đồng những người bạn
  1. Bất cứ lúc nào, và ở đâu, đặc biệt là khi ra nước ngoài hay lúc khởi nghiệp, những người anh chị, những người bạn cùng chí hướng đều là những người rất cần với bản thân chúng ta. GoToJapan sẽ kết nối các bạn để các bạn có một cộng đồng những người bạn thực sự mạnh bên mình, để sau này các bạn khi đã đặt chân vào GoToJapan sẽ không bao giờ còn bị đơn thương độc mã nữa.

 


 1. 日本へ行くまでのサポート
  1. 日本語を教える
  2. 学校を選んであげる
  3. 手続きをやってあげる
  4. 日本に住むところを準備してあげる
  5. 日本へお金振込みサポート
  6. Visa申請サポート
  7. 空港券を購入することサポート
  8. 奨学金さがしてあげる
  9. 大学試験の練習
 2. 日本へ行ってからのサポート
  1. アルバイトサポート。
   1. サポート内容:
    1. アルバイト先を探してあげます
    2. 無料でアルバイトを紹介してあげます。
   2. 担当者からもらう:
    1. NetFrontier
    2. Mpken
    3. VTMGの日本人株主
    4. VTMGとのネットワーク日本人
    5. VTMHRとの協力する日本語学校
  2. 生活にサポート
   1.  サポート内容:
    1. 買い物指導
    2. 生活に慣れるまでにサポート
    3. 病気時や困る時などに担当者からもらう:
     1. NetFrontier
     2. Mpken
     3. VTMGの日本人株主
     4. VTMGとのネットワーク日本人
     5. VTMHRとの協力する日本語学校
    4.  進学サポート:
     1. サポート内容
      1. 学校先を紹介する
      2. 手続きをサポートする
     2. 担当者
      1. VTMHR
      2. VTMHRとの協力する日本語学校
     3. 奨学金を探してあげる
     4. 大学試験の勉強サポート
 3.  卒業してからのサポート
  1. 日本で就職サポート
   1. NetFrontier
   2. Mpken
   3. VTMGの日本人株主
   4. VTMGとのネットワーク日本人
  2.  ベトナムでの就職
   1. VTMHR
 4. 2 ネットワークを作成してあげる
  1. 勉強している学生さんと卒業した学生さんのネットワークを作って、お互いに交流できて、仕事や生活に役立つになると思います。