Danh sách các trường Cao Đẳng, Đại Học và Cao Học tại Nhật Bản

Danh sách các trường Cao Đẳng, Đại Học và Cao Học tại Nhật Bản

GotoJapan xin chia sẻ tới các bạn bài viết: Danh sách các trường Đại Học và Cao Đẳng tại Nhật Bản nhằm cung cấp thông tin và đường link của các trường với mong muốn giúp những bạn nào có nhu cầu du học Nhật Bản tìm hiểu có thể dễ dàng hơn trong việc tra cứu thông tin các trường Cao Đẳng, Đại Học, Cao Học và ngành nghề mình muốn theo học tại Nhật Bản, giới thiệu qua cho các bạn cách tra cứu này nhé, mong là sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều!

Tìm trường Cao Đẳng, Đại Học và Cao Học tại Nhật Bản theo thứ tự tên trường từ A-Z

STT Tên Trường Link website của trường
1 Aichi Bunkyo University http://www.abu.ac.jp/
2 Aichi Gakuin University http://www.aichi-gakuin.ac.jp/
3 Aichi Gakusen University http://www.gakusen.ac.jp/
4 Aichi Institute of Technology http://www.aitech.ac.jp/
5 Aichi Medical University http://www.aichi-med-u.ac.jp/
6 Aichi Mizuho College http://www.aichi-mizuho.ac.jp/amc/
7 Aichi Prefectural College of Nursing & Health http://www.aichi-nurs.ac.jp/
8 Aichi Prefectural University http://www.aichi-pu.ac.jp/
9 Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music http://www.aichi-fam-u.ac.jp/
10 Aichi Sangyo University http://asu-g.net/univ/
11 Aichi Shukutoku University http://www.aasa.ac.jp/
12 Aichi University http://www.aichi-u.ac.jp/
13 Aichi University of Education http://www.aichi-edu.ac.jp/
14 Aikoku Gakuen University http://www.aikoku-u.ac.jp/
15 Akita Keizaihoka University http://www.akeihou-u.ac.jp/
16 Akita Prefectural University http://www.akita-pu.ac.jp/
17 Akita University http://www.akita-u.ac.jp/
18 Aomori Chuo Gakuin University http://www.aomoricgu.ac.jp
19 Aomori Public University http://www.nebuta.ac.jp/
20 Aomori University http://www.aomori-u.ac.jp
21 Aomori University of Health and Welfare http://www.auhw.ac.jp/e-auhw/index_e.html
22 Aoyama Gakuin University http://web.iec.aoyama.ac.jp/
23 Asahi University http://www.asahi-u.ac.jp/
24 Asahikawa Medical College http://www.asahikawa-med.ac.jp/
25 Asahikawa University http://www.asahikawa-u.ac.jp/
26 Ashikaga Institute of Technology http://www.ashitech.ac.jp/
27 Ashiya University http://www.ashiya-u.ac.jp/
28 Asia University http://www.asia-u.ac.jp/
29 Atomi College http://www.atomi.ac.jp/
30 Azabu University http://www.azabu-u.ac.jp/index-e/html
31 Baika Women’s University http://www.baika.ac.jp/
32 Baiko Jo Gakuin University http://www.baiko.ac.jp/
33 Beppu University http://www.beppu-u.ac.jp/
34 Bukkyo University http://www.bukkyo-u.ac.jp/
35 Bunka Women’s University http://www.bunka.ac.jp/daigaku/daigaku.htm
36 Bunkyo University http://www.bunkyo.ac.jp/
37 Bunkyo Women’s University http://www.u-bunkyo.ac.jp/
38 Bunri University of Hospitality http://www.bunri-c.ac.jp/
39 Bunsei University of Art http://www.bunsei.ac.jp/
40 Chiba Institute OF Technology http://www.it-chiba.ac.jp/
41 Chiba Keizai University http://www.cku.ac.jp/
42 Chiba University http://www.chiba-u.ac.jp/
43 Chiba University of Commerce http://www.cuc.ac.jp/
44 Chikushi Jogakuen University http://www.chikushi.ac.jp/
45 Chitose Institute of Science and Technology http://www.chitose.ac.jp/
46 Chubu Gakuin University http://www.chubu-gu.ac.jp/
47 Chubu University http://www.chubu.ac.jp/
48 Chukyo Gakuin University http://www.chukyogakuin-u.ac.jp/
49 Chukyo University http://www.chukyo-u.ac.jp/
50 Chukyo Women’s University http://www.chujo-u.ac.jp/
51 Chuo University http://www.chuo-u.ac.jp/
52 Chuogakuin University http://www.cgu.ac.jp/
53 College of Nursing Art and Science Hyogo http://www.cnas-hyogo.ac.jp/
54 Daido Institute of Technology http://www.daido-it.ac.jp/
55 Daiichi College of Pharmaceutical Sciences http://www.daiichi-cps.ac.jp/
56 Daiichi University, College of Economics http://www.daiichi-ue.ac.jp/
57 Dai-Ichi University, College of Technology http://www.daiichi-koudai.ac.jp/
58 Daito Bunka University http://www.daito.ac.jp/top.html
59 Doho University http://www.doho.ac.jp/~univ/
60 Dohto University http://www.dohto.ac.jp/
61 Dokkyo University http://www.dokkyo.ac.jp/
62 Dokkyo University School of Medicine http://www.dokkyomed.ac.jp/
63 Doshisha University http://www.doshisha.ac.jp/
64 Doshisha Women’s College of Liberal Arts http://www.dwc.doshisha.ac.jp/
65 Edogawa University http://www.edogawa-u.ac.jp/
66 Ehime University http://www.ehime-u.ac.jp/
67 Elisabeth University of Music http://www.eum.ac.jp/
68 Ferris University http://www.ferris.ac.jp/
69 Fuji University http://www.fujidai.net/
70 Fuji Women’s College http://www.fujijoshi.ac.jp/
71 Fujita Health University http://www.fujita-hu.ac.jp/
72 Fukui Prefectural University http://www.fpu.ac.jp/
73 Fukui University http://www.fukui-u.ac.jp/
74 Fukui University of Technology http://www.fukui-ut.ac.jp/
75 Fukuoka Dental College http://www.fdcnet.ac.jp/
76 Fukuoka Institute of Technology http://www.fit.ac.jp/
77 Fukuoka International University http://www.fukuoka-int-u.ac.jp/
78 Fukuoka Jo Gakuin College http://www.fukujo.ac.jp/
79 Fukuoka Prefectural University http://www.fukuoka-pu.ac.jp/
80 Fukuoka University http://www.fukuoka-u.ac.jp/
81 Fukuoka University of Education http://www.fukuoka-edu.ac.jp/
82 Fukuoka Women’s University http://www.fwu.ac.jp/
83 Fukushima Medical University http://www.fmu.ac.jp/
84 Fukushima University http://www.fukushima-u.ac.jp/
85 Fukuyama Heisei University http://www.heisei-u.ac.jp/
86 Fukuyama University http://www.fukuyama-u.ac.jp/
87 Gakushuin University http://www.gakushuin.ac.jp/
88 Gakushuin Women’s University http://www.gwc.gakushuin.ac.jp/
89 Gifu Keizai University http://www.gifu-keizai.ac.jp/
90 Gifu Pharmaceutical University http://www.gifu-pu.ac.jp/
91 Gifu Shotoku Gakuen University http://www.ha.shotoku.ac.jp/
92 Gifu University http://www.gifu-u.ac.jp/
93 Gifu Women’s University http://www.gijodai.ac.jp/
94 Gunma Prefectural Women’s University http://www.gpwu.ac.jp/
95 Gunma University http://www.gunma-u.ac.jp/
96 Hachinohe Institute of Technology http://www.hi-tech.ac.jp/
97 Hachinohe University http://kosei.hachinohe-u.ac.jp/~daigaku/
98 Hagi International University http://www.hagi.ac.jp/
99 Hakodate University http://www.hakodate-u.ac.jp/
100 Hakuoh University http://www.hakuoh.ac.jp/
101 Hamamatsu University School of Medicine http://www.hama-med.ac.jp/
102 Hanazono University http://www.hanazono.ac.jp/top.html
103 Hannan University http://www.hannan-u.ac.jp/
104 Health Sciences University of Hokkaido http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/
105 Heisei International University http://www.hiu.ac.jp/
106 Higashi Nippon International University http://www.tonichi-kokusai-u.ac.jp/
107 Hijiyama University http://www.hijiyama-u.ac.jp/
108 Himeji Dokkyo University http://www.himeji-du.ac.jp/
109 Himeji Institute of Technology http://www.himeji-tech.ac.jp/
110 Hirosaki Gakuin University http://www.hirogaku-u.ac.jp/
111 Hirosaki University http://www.hirosaki-u.ac.jp/
112 Hiroshima Bunkyo Women’s College http://www.h-bunkyo.ac.jp/koho/index.html
113 Hiroshima City University http://www.hiroshima-cu.ac.jp/
114 Hiroshima Institute of Technology http://www.it-hiroshima.ac.jp/
115 Hiroshima International University http://www.hirokoku-u.ac.jp/
116 Hiroshima Jogakuin University http://www.hju.ac.jp/
117 Hiroshima Prefectural University http://www.hiroshima-pu.ac.jp/
118 Hiroshima Shudo University http://www.shudo-u.ac.jp/
119 Hiroshima University http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html
120 Hiroshima University of Economics http://www.hue.ac.jp/
121 Hiroshima Women’s University http://www.hirojo-u.ac.jp/
122 Hitotsubashi University http://www.hit-u.ac.jp/
123 Hokkaido Asai Gakuen University http://www.asaigakuen.ac.jp/
124 Hokkaido Bunkyo University http://www.do-bunkyodai.ac.jp/
125 Hokkaido College of Pharmacy http://www.hokuyakudai.ac.jp/
126 Hokkaido Information University http://www.do-johodai.ac.jp/
127 Hokkaido Institute of Technology http://www.hit.ac.jp/
128 Hokkaido Tokai University http://www.htokai.ac.jp/
129 Hokkaido University http://www.hokudai.ac.jp/
130 Hokkaido University of Education http://www.hokkyodai.ac.jp
131 Hokkai-Gakuen University http://www.hokkai-t-u.ac.jp/
132 Hokkai-Gakuen University of Kitami http://www.hokkai-t-u.ac.jp/
133 Hokuriku University http://www.hokuriku-u.ac.jp/
134 Hokusei Gakuen University http://www.hokusei.ac.jp/
135 Hosei University http://www.hosei.ac.jp/
136 Hoshi University http://www.hoshi.ac.jp/
137 Hyogo College of Medicine http://www.hyo-med.ac.jp/
138 Hyogo University http://www.hyogo-dai.ac.jp/
139 Hyogo University of Teacher Education http://www.hyogo-u.ac.jp/
140 Ibaraki Christian College http://www.icc.ac.jp/
141 Ibaraki Prefectural University of Health Sciences http://www.ipu.ac.jp/
142 Ibaraki University http://www.ibaraki.ac.jp/
143 International Buddhist University http://www.shitennoji.ac.jp/
144 International Budo University http://www.budo-u.ac.jp/
145 International Christian University http://www.icu.ac.jp/
146 International College for Advanced Buddhist Studies http://www.icabs.ac.jp/
147 International University of Health and Welfare http://www.iuhw.ac.jp/
148 International University of Japan http://www.iuj.ac.jp/
149 Ishinomaki Senshu University http://www.isenshu-u.ac.jp/koho/
150 Iwaki Meisei University http://www.iwakimu.ac.jp/
151 Iwate Medical University http://www.iwate-med.ac.jp/
152 Iwate Prefectural University http://www.iwate-pu.ac.jp/
153 Iwate University http://www.iwate-u.ac.jp/
154 Japan Advanced Institute of Science and Technology http://www.jaist.ac.jp/
155 Japan College of Social Work http://www.jcsw.ac.jp/
156 Japan Lutheran College http://www.luther.ac.jp/
157 Japan Women’s College of Physical Education http://www.jwcpe.ac.jp/
158 Japan Women’s University http://www.jwu.ac.jp/
159 Japanese Red Cross Hokkaido College of Nursing http://www.rchokkaido-cn.ac.jp/
160 Jichi Medical School http://www.jichi.ac.jp/index_e.html
161 Jissen Women’s University http://www.jissen.ac.jp/
162 Jobu University http://www.jobu.ac.jp/
163 Joetsu University of Education http://www.juen.ac.jp/
164 Josai International University http://www.jiu.ac.jp/
165 Josai University http://www.josai.ac.jp/
166 Jumonji University http://www.jumonji-u.ac.jp/
167 Juntendo University http://www.juntendo.ac.jp/
168 Kagawa Nutrition University http://www.eiyo.ac.jp/
169 Kagawa University http://www.kagawa-u.ac.jp/
170 Kagoshima Immaculate Heart University http://www.k-junshin.ac.jp/jundai/
171 Kagoshima University http://www.kagoshima-u.ac.jp/
172 Kamakura Women’s College http://www.kamakura-u.ac.jp/
173 Kanagawa Dental College http://www.kdcnet.ac.jp/
174 Kanagawa Institute of Technology http://www.kanagawa-it.ac.jp/
175 Kanagawa University http://www.kanagawa-u.ac.jp/
176 Kanazawa College of Art http://www.kanazawa-bidai.ac.jp/
177 Kanazawa Gakuin University http://www.kanazawa-gu.ac.jp/
178 Kanazawa Institute of Technology http://www.kanazawa-it.ac.jp/
179 Kanazawa Medical University http://www.kanazawa-med.ac.jp/
180 Kanazawa Seiryo University http://www.seiryo-u.ac.jp/
181 Kanazawa University http://www.kanazawa-u.ac.jp/
182 Kanda University of International Studies http://www.kuis.ac.jp/e/index.html
183 Kansai Gaidai University http://www.kansaigaidai.ac.jp/
184 Kansai Medical University http://www.kmu.ac.jp/
185 Kansai University http://www.kansai-u.ac.jp/
186 Kansai University of International Studies http://www.kuins.ac.jp/
187 Kansai University of Social Welfare http://www.kusw.ac.jp/
188 Kansai University of Welfare Sciences http://www.fuksi-kagk-u.ac.jp/
189 Kanto Gakuen University http://www.kanto-gakuen.ac.jp/univer/univ.htm
190 Kanto Gakuin University http://www.kanto-gakuin.ac.jp/
191 Kawamura Gakuen Woman’s University http://www.kgwu.ac.jp/
192 Kawasaki Medical School http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/
193 Kawasaki University of Medical Welfare http://www.kawasaki-m.ac.jp/mw/
194 Keiai University http://www.u-keiai.ac.jp/
195 Keio University http://www.keio.ac.jp/
196 Keisen Jogakuen University http://www.keisen.ac.jp/univ/
197 Keiwa College http://www.keiwa-c.ac.jp/
198 Kibi International University http://www.kiui.ac.jp/
199 Kinjo Gakuin University http://www.kinjo-u.ac.jp/
200 Kinki University http://www.kindai.ac.jp/
201 Kitakyushu University http://www.kitakyu-u.ac.jp/
202 Kitami Institute of Technology http://www.kitami-it.ac.jp/
203 Kitasato University http://www.kitasato-u.ac.jp/
204 Kobe City College of Nursing http://www.kobe-ccn.ac.jp/
205 Kobe City University of Foreign Studies http://www.kobe-cufs.ac.jp/
206 Kobe College http://www.kobe-c.ac.jp/ekc/index.html
207 Kobe Design University http://www.kobe-du.ac.jp/
208 Kobe Gakuin University http://www.kobegakuin.ac.jp/
209 Kobe International University http://www.kobe-kiu.ac.jp/
210 Kobe Kaisei College http://www02.so-net.ne.jp/~kaisei/
211 Kobe Pharmaceutical University http://www.kobepharma-u.ac.jp/
212 Kobe Shinwa Women’s University http://www.kobe-shinwa.ac.jp/
213 Kobe Shoin Women’s University http://www.shoin.ac.jp/
214 Kobe University http://www.kobe-u.ac.jp/
215 Kobe University of Commerce http://www.kobeuc.ac.jp/
216 Kobe Women’s University http://www.kobe-c.ac.jp/
217 Kobe Yamate University http://www.kobe-yamate.ac.jp/
218 Kochi University http://www.kochi-u.ac.jp/
219 Kochi University of Technology http://www.kochi-tech.ac.jp/
220 Kochi Women’s University http://www.kochi-wu.ac.jp/
221 Kogakkan University http://www.kogakkan-u.ac.jp/
222 Kogakuin University http://www.kogakuin.ac.jp/
223 Koka Women’s College http://www.koka.ac.jp/
224 Kokugakuin University http://www.kokugakuin.ac.jp/
225 Kokushikan University http://www.kokushikan.ac.jp/
226 Komazawa University http://www.komazawa-u.ac.jp/
227 Komazawa Women’s University http://www.komajo.ac.jp/
228 Konan University http://www.konan-u.ac.jp/
229 Konan Women’s University http://www.konan-wu.ac.jp/
230 Koriyama Women’s University http://www.koriyama-kgc.ac.jp/index-j.html
231 Koshien University http://www.koshien.ac.jp/
232 Koyasan University http://www.koyasan-u.ac.jp/
233 Kumamoto Gakuen University http://www.kumagaku.ac.jp/
234 Kumamoto University http://www.eecs.kumamoto-u.ac.jp/
235 Kunitachi College of Music http://www.kcm-sd.ac.jp/
236 Kurashiki Sakuyo University http://www.ksu.ac.jp/
237 Kurashiki University of Science and the Arts http://www.kusa.ac.jp/
238 Kure University http://www.kure-u.ac.jp/
239 Kurume Institute of Technology http://www.kurume-it.ac.jp/
240 Kurume University http://www.kurume-u.ac.jp/
241 Kushiro Public University of Economics http://www.kushiro-pu.ac.jp/
242 Kwansei Gakuin University http://www.kwansei.ac.jp/
243 Kwassui Women’s College http://www.kwassui.ac.jp/index2.htm
244 Kyorin University http://www.kyorin-u.ac.jp/
245 Kyoritsu College of Pharmacy http://www.kyoritsu-ph.ac.jp/
246 Kyoritsu Women’s University http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/
247 Kyoto Bunkyo University http://www.kbu.ac.jp/
248 Kyoto City University of Arts http://www.kcua.ac.jp/
249 Kyoto Gakuen University http://www.kyotogakuen.ac.jp/
250 Kyoto Institute of Technology http://www.kit.ac.jp/ja/index.html
251 Kyoto Pharmaceutical University http://www.kyoto-phu.ac.jp/
252 Kyoto Prefectural University http://www.kpu.ac.jp/
253 Kyoto Prefectural University of Medicine http://www.kpu-m.ac.jp/
254 Kyoto Sangyo University http://www.kyoto-su.ac.jp/
255 Kyoto Seika University http://www.kyoto-seika.ac.jp/
256 Kyoto Tachibana Women’s University http://www.tachibana-u.ac.jp/
257 Kyoto University http://www.kyoto-u.ac.jp/
258 Kyoto University of Art and Design http://www.kyoto-art.ac.jp/
259 Kyoto University of Education http://www.kyokyo-u.ac.jp/
260 Kyoto University of Foreign Studies http://www.kufs.ac.jp/kufs_new/
261 Kyoto Women’s University http://www.kyoto-wu.ac.jp/
262 Kyushu Dental College http://www.kyu-dent.ac.jp/
263 Kyushu Institute of Information Sciences http://www.kiis.ac.jp/
264 Kyushu Institute of Technology http://www.kyutech.ac.jp/
265 Kyushu International University http://www.kiu.ac.jp/
266 Kyushu Kyoritsu University http://www.kyukyo-u.ac.jp/
267 Kyushu Lutheran College http://www.klc.ac.jp/eg/index.html
268 Kyushu Sangyo University http://www.ip.kyusan-u.ac.jp/index2.htm
269 Kyushu Tokai University http://www.ktokai-u.ac.jp/
270 Kyushu University http://www.kyushu-u.ac.jp/
271 Kyushu University of Health and Welfare http://www.phoenix.ac.jp/
272 Kyushu University of Nursing and Social Welfare http://www.kyushu-ns.ac.jp/
273 Kyushu Women’s University http://www.kwuc.ac.jp/
274 Maebashi Institute of Technology http://www.maebashi-it.ac.jp/
275 Maebashi Kyoai Gakuen College http://www.kyoai.ac.jp/
276 Matsumoto Dental University http://www.mdu.ac.jp/index.html
277 Matsusaka University http://www.matsusaka-u.ac.jp/
278 Matsuyama Shinonome College http://www.shinonome.ac.jp/
279 Matsuyama University http://www.matsuyama-u.ac.jp/
280 Meiji Gakuin University http://www.meijigakuin.ac.jp
281 Meiji Pharmaceutical University http://www.my-pharm.ac.jp/
282 Meiji University http://www.meiji.ac.jp/cip/www.html
283 Meiji University of Oriental Medicine http://www.meiji-u.ac.jp/
284 Meijo University http://www.meijo-u.ac.jp/
285 Meikai University http://www.meikai.ac.jp/
286 Meio University http://www.meio-u.ac.jp/
287 Meisei University http://www.meisei-u.ac.jp
288 Mejiro University http://www.mejiro.ac.jp/
289 Mie Prefectural College of Nursing http://www.mcn.ac.jp/
290 Mie University http://www.mie-u.ac.jp/
291 Mimasaka Women’s College http://www.mimasaka.ac.jp/
292 Minami Kyushu University http://www.nankyudai.ac.jp/
293 Minobusan University http://www.min.ac.jp/
294 Miyagi Gakuin Women’s College http://www.mgu.ac.jp/
295 Miyagi University http://www.myu.ac.jp/
296 Miyagi University of Education http://www.miyakyo-u.ac.jp/
297 Miyazaki University http://www.miyazaki-u.ac.jp/
298 Miyazaki International College http://www.miyazaki-mic.ac.jp/
299 Miyazaki Municipal University http://www.miyazaki-mu.ac.jp/
300 Miyazaki Prefectural Nursing University http://www.mpu.ac.jp/
301 Miyazaki Sangyo-Keiei University http://www.miyasankei-u.ac.jp/
302 Momoyama Gakuin University http://www.andrew.ac.jp/
303 Morioka College http://www.nnet.ne.jp/~moridai/daigaku/
304 Mukogawa Women’s University http://www.mukogawa-u.ac.jp/
305 Muroran Institute of Technology http://www.muroran-it.ac.jp/index-j.html
306 Musashi Institute of Technology http://www.musashi-tech.ac.jp/
307 Musashi University http://www.cc.musashi.ac.jp/
308 Musashino Academia Musicae http://www.musashino-music.ac.jp/
309 Musashino Art University http://www.musabi.ac.jp/
310 Musashino University http://www.musashino-wu.ac.jp/index.html
311 Nagano College of Nursing http://www.nagano-nurs.ac.jp/
312 Nagano University http://www.nagano.ac.jp/
313 Nagaoka Institute of Design http://www.nagaoka-id.ac.jp/
314 Nagaoka University of Technology http://www.nagaokaut.ac.jp/
315 Nagasaki Institute of Applied Science http://www.nias.ac.jp/
316 Nagasaki Junshin Catholic University http://www.n-junshin.ac.jp/
317 Nagasaki Prefectural University http://www.nagasakipu.ac.jp/
318 Nagasaki University http://www.nagasaki-u.ac.jp/
319 Nagoya Bunri University http://www.nagoya-bunri.ac.jp/
320 Nagoya City University http://www.nagoya-cu.ac.jp/
321 Nagoya College of Music http://www.doho.ac.jp/~meion/
322 Nagoya Gakuin University http://www.ngu.ac.jp/
323 Nagoya Institute of Technology http://www.nitech.ac.jp/
324 Nagoya Keizai University http://www.nagoya-ku.ac.jp/
325 Nagoya University http://www.nagoya-u.ac.jp/
326 Nagoya University of Arts http://www.nua.ac.jp/
327 Nagoya University of Commerce and Business Administration http://www.nucba.ac.jp/
328 Nagoya University of Foreign Studies http://www.nufs.ac.jp/index.html
329 Nagoya Women’s University http://www.nagoya-wu.ac.jp/
330 Nagoya Zokei University of Art and Design http://www.doho.ac.jp/~zokei/
331 Nakamura Gakuen University http://www.nakamura-u.ac.jp/
332 Nanzan University http://www.nanzan-u.ac.jp/
333 Nara Institute of Science and Technology http://www.aist-nara.ac.jp/
334 Nara Medical University http://www.naramed-u.ac.jp/
335 Nara Prefectural University http://www.narapu.ac.jp/
336 Nara Sangyo University http://www.nara-su.ac.jp/
337 Nara University http://www.nara-u.ac.jp/
338 Nara University of Commerce http://ha1.seikyou.ne.jp/home/narasyou/annnai.html
339 Nara University of Education http://www.nara-edu.ac.jp/
340 Nara Women’s University http://www.nara-wu.ac.jp/
341 Naruto University of Education http://www.naruto-u.ac.jp/
342 Nasu University http://www.nasu-u.ac.jp/
343 National Graduate Institute for Policy Studies http://www.grips.ac.jp/
344 National Institute of Fitness and Sports in Kanoya http://www.nifs-k.ac.jp/
345 Nihon Fukushi University http://www.n-fukushi.ac.jp/
346 Nihon University http://www.nihon-u.ac.jp/
347 Nihon-Bunka University http://www.nihonbunka-u.ac.jp/
348 Niigata College of Pharmacy http://www.niigatayakudai.jp/
349 Niigata Institute of Technology http://www.niit.ac.jp/
350 Niigata Sangyo University http://www.nsu.ac.jp/
351 Niigata University http://www.cc.niigata-u.ac.jp/
352 Niigata University of International and Information Studies http://www.nuis.ac.jp/
353 Niigata University of Management http://www.niigataum.ac.jp/
354 Nippon Bunri University http://www.nbu.ac.jp/
355 Nippon Institute of Technology http://www.nit.ac.jp
356 Nippon Medical School http://www.nms.ac.jp/
357 Nippon Sport Science University http://www.nittai.ac.jp/
358 Nippon Veterinary and Animal Science University http://www.nvau.ac.jp/
359 Nishi kyushu University http://www.nisikyu-u.ac.jp/gakuen/kousei.html
360 Nishinippon Institute of Technology http://www.nishitech.ac.jp/
361 Nishogakusha University http://www.nishogakusha-u.ac.jp/
362 Notre Dame Seishin University http://www.ndsu.ac.jp/
363 Notre Dame Women’s College of Kyoto http://www.notredame.ac.jp/
364 Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine http://www.obihiro.ac.jp/
365 Obirin University http://www.obirin.ac.jp/
366 Ochanomizu University http://www.ocha.ac.jp/
367 Ohtani Women’s University http://www.ohtani-w.ac.jp/
368 Ohu University http://www.ohu-u.ac.jp/
369 Oita University http://www.oita-u.ac.jp/
370 Oita University of Nursing and Health Sciences http://www.oita-nhs.ac.jp/
371 Okayama Prefectural University http://www.oka-pu.ac.jp/
372 Okayama Shoka University http://www.osu.ac.jp/
373 Okayama University http://www.okayama-u.ac.jp/
374 Okayama University of Science http://www.ous.ac.jp/
375 Okinawa International University http://www.okiu.ac.jp/
376 Okinawa Prefectural College of Nursing http://www.okinawa-nurs.ac.jp/
377 Okinawa Prefectural University of Arts http://www.okigei.ac.jp/
378 Osaka City University http://www.osaka-cu.ac.jp/
379 Osaka College of Music http://www.daion.ac.jp/
380 Osaka Dental University http://www.osaka-dent.ac.jp/
381 Osaka Electro-Communication University http://www.osakac.ac.jp/
382 Osaka Gakuin University http://www.osaka-gu.ac.jp/
383 Osaka Institute of Technology http://www.oit.ac.jp/
384 Osaka International University http://www.oiu.oiu.ac.jp/
385 Osaka International University for Women http://www.oiu.ac.jp/top.html
386 Osaka Kyoiku University http://www.osaka-kyoiku.ac.jp/
387 Osaka Medical College http://www.osaka-med.ac.jp/
388 Osaka Prefectural College of Nursing http://www.osaka-hsu.ac.jp/
389 Osaka Prefecture University http://www.osakafu-u.ac.jp/
390 Osaka Sangyo University http://www.osaka-sandai.ac.jp/
391 Osaka Shoin Women’s College http://www.osaka-shoin.ac.jp/
392 Osaka University http://www.osaka-u.ac.jp/
393 Osaka University of Arts http://www.osaka-geidai.ac.jp/
394 Osaka University of Commerce http://daishodai.net/
395 Osaka University of Economics http://www.osaka-ue.ac.jp/
396 Osaka University of Economics and Law http://www.keiho-u.ac.jp/
397 Osaka University of Foreign Studies http://www.osaka-gaidai.ac.jp/
398 Osaka University of Health and Sport Sciences http://www.ouhs.ac.jp/
399 Osaka University of Pharmaceutical Sciences http://www.oups.ac.jp/
400 Osaka Women’s University http://www.osaka-wu.ac.jp/
401 Otani University http://www.otani.ac.jp/
402 Otaru University of Commerce http://www.otaru-uc.ac.jp/
403 Otemae University http://www.otemae.ac.jp/
404 Otemon Gakuin University http://www.otemon.ac.jp/
405 Otsuma Women’s University http://www.otsuma.ac.jp/
406 Oukagakuen College http://www.ohkagakuen-u.ac.jp/
407 Poole Gakuin University http://www.poole.ac.jp/
408 Prefectural University of Kumamoto http://www.pu-kumamoto.ac.jp/
409 Rakuno Gakuen University http://www.rakuno.ac.jp/
410 Reitaku University http://www.reitaku-u.ac.jp/
411 Rikkyo University http://www.rikkyo.ac.jp/
412 Rissho University http://www.ris.ac.jp/
413 Ritsumeikan Asia Pacific University http://www.apu.ac.jp/
414 Ritsumeikan University http://www.ritsumei.ac.jp/
415 Ryukoku University http://www.ryukoku.ac.jp/
416 Ryutsu Keizai University http://www.rku.ac.jp/
417 Saga University http://www.saga-u.ac.jp/
418 Sagami Women’s University http://www.sagami-wu.ac.jp/
419 Saitama Institute of Technology http://www.sit.ac.jp/
420 Saitama Medical School http://www.saitama-med.ac.jp/
421 Saitama Prefectural University http://www.spu.ac.jp/
422 Saitama University http://www.saitama-u.ac.jp/
423 Sakushin Gakuin University http://www.sakushin-u.ac.jp/
424 Sanno College, Isehara http://www.sanno.ac.jp/
425 Sanyo Gakuen University http://www.sguc.ac.jp/
426 Sapientia University http://www.eichi-u.ac.jp/
427 Sapporo Gakuin University http://www.sgu.ac.jp/
428 Sapporo International University http://www.siu.ac.jp/
429 Sapporo Medical University http://web.sapmed.ac.jp/
430 Sapporo University http://www.sapporo-u.ac.jp/
431 Science University of Tokyo http://www.sut.ac.jp/
432 Science University of Tokyo in Yamaguchi http://www.yama.sut.ac.jp/
433 Seian University of Art of Design http://www.seian.ac.jp/
434 Seigakuin University http://www.seig.ac.jp/
435 Seijo University http://www.seijo.ac.jp/
436 Seikei University http://www.seikei.ac.jp/
437 Seinan Gakuin University http://www.seinan-gu.ac.jp/
438 Seinan Jo Gakuin University http://www.sjg.gr.jp/univers/
439 Seirei Christopher College of Nursing http://center.seirei.ac.jp/page/text/college/index.html
440 Seisen University http://www.seisen-u.ac.jp/
441 Seitoku University http://www.seitoku.ac.jp/
442 Seiwa University http://www.seiwa-univ.ac.jp/home/index.htm
443 Sendai College http://www.sendaidaigaku.jp/english/e01.html
444 Sendai Shirayuri Women’s College http://www.sendai-shirayuri.ac.jp/
445 Senshu University http://www.senshu-u.ac.jp/
446 Senzoku Gakuen College http://www.senzoku.ac.jp/
447 Setsunan University http://www.setsunan.ac.jp/
448 Shibaura Institute of Technology http://www.shibaura-it.ac.jp/
449 Shiga University http://www.shiga-u.ac.jp/
450 Shiga University of Medical Science http://www.shiga-med.ac.jp/
451 Shigakukan University http://www.shigakukan.ac.jp/
452 Shikoku Gakuin University http://www.sg-u.ac.jp/
453 Shikoku University http://www.shikoku-u.ac.jp/
454 Shimane University http://www.shimane-u.ac.jp/
455 Shimonoseki City University http://www.shimonoseki-cu.ac.jp/
456 Shinshu University http://www.shinshu-u.ac.jp/
457 Shirayuri College http://www.shirayuri.ac.jp/
458 Shizuoka Institute of Science and Technology http://www.sist.ac.jp/
459 Shizuoka Sangyo University http://www.ssu.ac.jp/
460 Shizuoka University http://www.shizuoka.ac.jp/
461 Shokei College http://www.shokei-gakuen.ac.jp/shokeicol/
462 Shonan Institute of Technology http://www.shonan-it.ac.jp/
463 Showa College of Pharmaceutical Sciences http://www.shoyaku.ac.jp/
464 Showa University http://www.showa-u.ac.jp/
465 Showa University of Music http://www.tosei-showa-music.ac.jp/
466 Showa Women’s University http://www.swu.ac.jp/
467 Shuchiin University http://www.shuchiin.ac.jp/
468 Shujitsu Women’s University http://www.shujitsu.ac.jp/
469 Shukutoku University http://www.shukutoku.ac.jp/
470 Shumei University http://www.shumei-u.ac.jp/
471 Siebold University of Nagasaki http://www.sun.ac.jp/
472 Soai University http://www.soai.ac.jp/
473 Sojo University http://www.sojo-u.ac.jp/
474 Soka University http://www.soka.ac.jp/
475 Sonoda Women’s University http://www.sonoda-u.ac.jp/
476 Sophia University http://www.sophia.ac.jp/
477 Southern Osaka University http://www.osaka-c.ac.jp/
478 St. Catherine Women’s College http://www.catherine.ac.jp/
479 St. Luke’s College of Nursing http://www.slcn.ac.jp/
480 St. Marianna University School of Medicine http://www.marianna-u.ac.jp/
481 Sugino Women’s College http://www.sugino.ac.jp/
482 Sugiyama Jogakuen University http://www.sugiyama-u.ac.jp/
483 Surugadai University http://www.surugadai.ac.jp/
484 Suzuka International University http://www.suzuka-iu.ac.jp/
485 Suzuka University of Medical Science http://www.suzuka-u.ac.jp/
486 Taisho University http://www.tais.ac.jp/
487 Takachiho University http://www.takachiho.ac.jp/
488 Takamatsu University http://www.takamatsu-u.ac.jp/
489 Takaoka Houka University http://www.takaoka.ac.jp/
490 Takarazuka University of Art and Design http://www.takara-univ.ac.jp/
491 Takasaki City University of Economics http://www.tcue.ac.jp/
492 Takushoku University http://www.takushoku-u.ac.jp/
493 Tama Art University http://www.tamabi.ac.jp/
494 Tama University http://www.tama.ac.jp/
495 Tamagawa University http://www.tamagawa.ac.jp/
496 Teikyo Heisei University http://www.teikyo-u.ac.jp/heisei/heismain.htm
497 Teikyo University http://www.teikyo-u.ac.jp/
498 Teikyo University of Science & Technology http://www.teikyo-u.ac.jp/kagaku/kagkmain.htm
499 Tenri University http://www.tenri-u.ac.jp/
500 Tezukayama Gakuin University http://www.tezuka-gu.ac.jp/
501 Tezukayama University http://www.tezukayama-u.ac.jp/
502 The Graduate University for Advanced Studies http://johosv01.soken.ac.jp/
503 The Hiroshima-Kokusai Gakuin University http://www.hkg.ac.jp/
504 The International University of Kagoshima http://www.iuk.ac.jp/
505 The Japanese Red Cross College of Nursing http://www.redcross.ac.jp/
506 The Jikei University School of Medicine http://www.jikei.ac.jp/
507 The Nippon Dental University http://www.ndu.ac.jp/
508 The University of Aizu http://www.u-aizu.ac.jp/welcome.jp.html
509 The University of East Asia http://www.toua-u.ac.jp/
510 The University of Electro-Communications http://www.uec.ac.jp/
511 The University of Okinawa http://www.okinawa-u.ac.jp/
512 The University of Shiga Prefecture http://www.usp.ac.jp/
513 The University of Tokushima http://www.tokushima-u.ac.jp/
514 The University of Tokyo http://www.u-tokyo.ac.jp/
515 Toho Gakuen Graduate School http://www.tohomusic.ac.jp/
516 Toho Gakuen School of Music http://www.tohomusic.ac.jp/
517 Toho University http://www.toho-u.ac.jp/
518 Tohoku Bunka Gakuen University http://www.tbgu.ac.jp/
519 Tohoku Fukushi University http://www.tfu.ac.jp/
520 Tohoku Gakuin University http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/
521 Tohoku Institute of Technology http://www.tohtech.ac.jp/
522 Tohoku Pharmaceutical University http://www.tohoku-pharm.ac.jp/
523 Tohoku Seikatsu Bunka College http://www.mishima.ac.jp/
524 Tohoku University http://web.bureau.tohoku.ac.jp/international/home-e.html
525 Tohoku University of Art and Design http://www.tuad.ac.jp/
526 Tohoku Women’s College http://www.tojo.ac.jp
527 Tohwa University http://www.tohwa-u.ac.jp/
528 Toin University of Yokohama http://www.toin.ac.jp/
529 Tokai Gakuen University http://www.tokaigakuen-u.ac.jp/
530 Tokai University http://www.u-tokai.ac.jp/
531 Tokai Women’s College http://www.tokaijoshi-u.ac.jp/
532 Tokiwa University http://www.tokiwa.ac.jp/
533 Tokiwakaigakuen University http://www.sftokiwakai.ac.jp/
534 Tokoha Gakuen University http://www.tokoha.ac.jp/
535 Tokushima Bunri University http://www.bunri-u.ac.jp/
536 Tokuyama University http://www.tokuyama-u.ac.jp/
537 Tokyo Christian University http://www.tci.ac.jp/
538 Tokyo College of Music http://www.tokyo-ondai.ac.jp/
539 Tokyo Denki University http://www.dendai.ac.jp/
540 Tokyo Dental College http://www.tdc.ac.jp/
541 Tokyo Gakugei University http://www.u-gakugei.ac.jp/
542 Tokyo Institute of Polytechnics http://www.t-kougei.ac.jp/
543 Tokyo Institute of Technology http://www.titech.ac.jp/
544 Tokyo International University http://www.tiu.ac.jp/
545 Tokyo Junshin Women’s College http://www.t-junshin.ac.jp/
546 Tokyo Kasei Gakuin Tsukuba Women’s University http://www.kasei.ac.jp/index-j.html
547 Tokyo Kasei Gakuin University http://www.kasei-gakuin.ac.jp/
548 Tokyo Kasei University http://www.tokyo-kasei.ac.jp/
549 Tokyo Keizai University http://www.tku.ac.jp/
550 Tokyo Medical and Dental University http://www.tmd.ac.jp/
551 Tokyo Medical University http://www.tokyo-med.ac.jp/
552 Tokyo Metropolitan Institute of Technology http://www.tmit.ac.jp/
553 Tokyo Metropolitan University http://www.metro-u.ac.jp/
554 Tokyo Metropolitan University of Health Sciences http://www.metro-hs.ac.jp/
555 Tokyo National University of Fine Arts and Music http://www.geidai.ac.jp/
556 Tokyo Seitoku University http://www.tokyoseitoku.ac.jp/
557 Tokyo Union Theological Seminary http://www.tuts.ac.jp/main.html
558 Tokyo University of Agriculture http://www.nodai.ac.jp/
559 Tokyo University of Agriculture and Technology http://www.tuat.ac.jp/
560 Tokyo University of Foreign Studies http://www.tufs.ac.jp/index-j.html
561 Tokyo University of Information Sciences http://www.tuis.ac.jp/
562 Tokyo University of Marine Science and Technology http://www.kaiyodai.ac.jp/
563 Tokyo University of Pharmacy and Life Science http://www.toyaku.ac.jp/
564 Tokyo University of Technology http://www.teu.ac.jp/
565 Tokyo Woman’s Christian University http://www.twcu.ac.jp/
566 Tokyo Women’s College of Physical Education http://www.twcpe.ac.jp/
567 Tokyo Women’s Medical University http://www.twmu.ac.jp/
568 Tokyo Zokei University http://www.zokei.ac.jp/
569 Tomakomai Komazawa University http://www.t-komazawa.ac.jp/
570 Tottori University http://www.tottori-u.ac.jp/
571 Toyama Medical and Pharmaceutical University http://www.toyama-mpu.ac.jp/
572 Toyama Prefectural University http://www.pu-toyama.ac.jp/
573 Toyama University http://www.toyama-u.ac.jp/
574 Toyama University of International Studies http://www.tuins.ac.jp/
575 Toyo Eiwa University http://www.toyoeiwa.ac.jp/
576 Toyo Gakuen University http://www.toyogakuen-u.ac.jp/
577 Toyo University http://www.toyo.ac.jp/
578 Toyohashi Sozo College http://www.sozo.ac.jp/
579 Toyohashi University of Technology http://www.tut.ac.jp/
580 Toyota Technological Institute http://www.toyota-ti.ac.jp/
581 Tsuda College http://www.tsuda.ac.jp/
582 Tsukuba International University http://www.ktt.ac.jp/tiu/
583 Tsuru University http://www.tsuru.ac.jp/
584 Tsurumi University http://www.tsurumi-u.ac.jp/
585 Ueno Gakuen University http://www.uenogakuen.ac.jp/
586 University of Hamamatsu http://www.hamamatsu-u.ac.jp/
587 University of Marketing and Distribution Sciences http://www.umds.ac.jp/
588 University of Occupational and Environmental Health, Japan http://www.uoeh-u.ac.jp/
589 University of Ryukyus http://www.ie.u-ryukyu.ac.jp/
590 University of Shizuoka http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/
591 University of the Sacred Heart http://www.u-sacred-heart.ac.jp/
592 University of Tsukuba http://www.tsukuba.ac.jp/
593 Utsunomiya University http://www.utsunomiya-u.ac.jp/
594 Wakayama Medical College http://www.wakayama-med.ac.jp/
595 Wakayama University http://www.wakayama-u.ac.jp/
596 Wako University http://www.wako.ac.jp/
597 Waseda University http://www.waseda.ac.jp/
598 Wayo Women’s University http://www.wayo.ac.jp/
599 Women’s College of Fine Arts http://www.joshibi.ac.jp/
600 Yamagata University http://www.yamagata-u.ac.jp/
601 Yamaguchi Prefectural University http://www.yamaguchi-pu.ac.jp/
602 Yamaguchi University http://www.yamaguchi-u.ac.jp/
603 Yamanashi College of Nursing http://www.ycn.ac.jp/
604 Yamanashi Gakuin University http://www.ygu.ac.jp/
605 Yamanashi University http://www.yamanashi.ac.jp/
606 Yasuda Women’s University http://www.yasuda-u.ac.jp/
607 Yokkaichi University http://www.yokkaichi-u.ac.jp/
608 Yokohama City University http://www.yokohama-cu.ac.jp/
609 Yokohama College of Commerce http://www.shodai.ac.jp/
610 Yokohama National University http://www.ynu.ac.jp/

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Nhật ngữ và du học Nhật Bản Gotojapan

Địa chỉ: Số 8, ngõ 121 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.62.76.5022.

Email: info-human@gotojapan.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/gotojapan.vn?ref=hl

Group này là tất cả các bạn đã đi, và chuẩn bị đi du học Nhật tại GotoJapan, và sẽ có rất nhiều thông tin bổ ích dành cho các bạn, các bạn có thể hỏi bất kỳ thắc mắc gì :)

https://www.facebook.com/groups/gotojapan.vn/?fref=ts
Đăng ký nhận tài liệu và thông tin du học Nhật qua mail miễn phí:

DANH MỤC :