Hỗ trợ tại Nhật sau du học

Công ty đối tác ở Nhật sẽ hỗ trợ cuộc sống tại Nhật Bản. Các bạn hãy yên tâm vì có cả staff người Việt Nam đang làm việc tại Nhật. Và chúng tôi còn hỗ trợ cho các bạn những việc như là giới thiệu việc làm thêm , đi đón tại sân bay…

image02

留学後も 日本でサポートします

日本のパートナー企業が、日本での生活のサポートをします。ベトナム人スタッフも在籍しているので、安心。アルバイトの紹介や、空港での出迎えなどもしています。

DANH MỤC :