LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TIẾNG NHẬT TUẦN 2 THÁNG 10/2017