Lịch tiễn học sinh nhập học kỳ tháng 10/2015

Lịch tiễn học sinh nhập học kỳ tháng 10/2015

1, Bay rạng sáng 29/9: Tức có mặt tại sân bay tối 28/9: Narita

 • Hoàng Tùng
 • Hoàng Việt Dũng
 • Hồ Thị Nhụy
 • Trần Công Hoàng

2, Bay sáng 03/10:Tức có mặt tại sân bay tối ngày 2/10: Nagoya

 • Võ Đức Duy

3, Bay rạng sáng 3/10: Haneda.

 • Trần Thùy Dương

4, Bay rạng sáng 4/10: Tức có mặt tại sân bay tối 3/10: Narita

 • Nguyễn Ngọc Tân
 • Đặng Thị Á Quỳnh

5, Bay sáng 4/10: Haneda

 • Hoàng Như Dương
 • Nguyễn Quang Hải

6, Bay sáng 5/10: Haneda

 • Nguyễn Lê Huynh

7, Bay rạng sáng 6/10: Có mặt tại sân bay tối 5/10: Fukuoka

 • Phạm Thị Minh Quý
 • Lưu Thanh Huyền.

8, Bay rạng sáng 7/10: Có mặt tại sân bay tối 6/10: Nagoya

 • Phạm Mai Dung

9, Bay rạng sáng 8/10: Có mặt tại sân bay tối 7/10: Osaka

 • Trần Thị Linh Chi

10,Bay rạng sáng 9/10: Có mặt tại sân bay tối 8/10: Fukuoka

* Vũ Thị Mai Linh

 

 

Note:

Thông tin chi tiết về lịch tiễn các học sinh chưa có tên trên đây, đề nghị xem trên bảng thông báo của trung tâm.

Thời gian tiễn học sinh bay đêm: có mặt tại TT lúc 8h45, xe bắt đầu chạy: 9h00’

Thời gian tiễn học sinh bay sáng: có mặt tại TT lúc 5h15, xe bắt đầu chạy lúc 5h30

 

DANH MỤC :