Du học Nhật với học bổng 100% đại học ToYo kỳ tháng 4/2019-Chương trình tiếng Anh

Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng ngày 24-5-2018, Đại học ToYo cũng đã chính thức thông báo mở chương trình học bổng toàn phần đại học ToYo cho kỳ tháng 4-2019 học bằng tiếng Anh đem đến những cơ hội mới cho các học sinh Việt Nam. Ngay từ lúc này bạn đã có thể chuẩn bị để apply chương trình học bổng toàn phần đại học Toyo kỳ tháng 4/2019.

1.Tại sao nên lựa chọn GoToJapan

GoToJapan đã support nhiều bạn học sinh Việt Nam đỗ học bổng toàn phần đại học ToYo. Năm 2017, GoToJapan đã support 15 bạn trong tổng số18 bạn học sinh Việt Nam đỗ học bổng toàn phần đại học ToYo. Năm 2018 GoToJapan cũng hỗ trợ 23 bạn apply học bổng này. Với kỳ tháng 4/2019, hứa hẹn số lượng sinh viên GoToJapan đỗ học bổng toàn phần đại học ToYo sẽ còn nhiều hơn nữa. Gotojapan luôn đồng hành cùng các bạn trong kỳ tháng 4/2019.

29684150_1404223023057741_2782509981654424276_n

2.Chương trình được mở tại:

- Department of Global Innovation

Mục tiêu đào tạo: Department of Global Innovation mong muốn đào tạo sinh viên sau khi ra trường trở thành một nguồn nhân lực chất lượng với sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Những sinh viên đó sẽ tạo ra một sự thúc đầy mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế, nơi mà những bất cập xã hội vẫn luôn tồn tại. Cụ thể chương trình tại Department of Global Innovation muốn các bạn sinh viên đạt được:

+ Có khả năng phân tích các vấn đề xã hội bằng cách sử dụng các kiến thức liên quan đến những vấn đề đó và dựa trên quan điểm nền kinh tế.

+ Có trình độ ngoại ngữ tốt cũng như kỹ năng giao tiếp để có thể xử lý các vấn đề theo đúng luật pháp quốc tế trong một môi trường đa văn hóa.

+ Có khả năng lãnh đạo, một tầm nhìn xa để tạo ra một giá trị mới trong xã hội và trong doanh nghiệp

Để giúp sinh viên đạt được những điều đó, Department of Global Innovation cung cấp các chương trình học là: “International Business” và “International Collaboration”

29598073_1404222319724478_6504954210160155715_n

Một số học sinh GoToJapan tại đại học ToYo 4/2018

- Department of Regional Development

Mục tiêu đào tạo:

+ Có kiến thức về các vấn đề liên quan của vùng, và khả năng giải quyết các vấn đề này một cách khách quan bằng cách sử dụng những cách tiếp cận khác nhau.

+ Khả năng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp để hoạt động trong môi trường đa văn hóa, đóng vai trò quan trọng trong xã hội toàn cầu hóa.

Tại Department of Regional Development bạn có thể lựa chọn học những chương trình sau: “Public Policy,” “Comparative Culture and Public Opinion,” “International Development,” “Area Design,” and “Environment and Disaster Prevention”

- Department of Information Networking for Innovation and Design 

Để biết thêm chi tiết liên hệ 024 6276 5022 hoặc đăng ký tại đây để được tư vấn:

DANH MỤC :