50 TỪ VỰNG CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ

Tokutei Cơ khí còn được gọi là Kỹ năng đặc định ngành Cơ khí. Đây là chương trình XKLĐ chất lượng cao, dành cho lao động có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trong ngành Cơ khí.

DANH MỤC :