Trường Unitas phỏng vấn học viên kỳ nhập học T4-2015

Hôm qua ngày 13/10/2014 Hiệu Trưởng Trường Unitas cùng đại điện của Trường Tại Việt Nam đã có buổi Phỏng vấn và làm bài kiểm tra với các học viên tại Trung Tâm Du Học- đào tạo tiếng Nhật GoToJapan. Buổi phỏng vấn còn có sự tham dự của giám đốc Trung Tâm chị Nguyễn Thị Minh Hải.

truong-unitas-phong-van-hoc-vien-ky-nhap-hoc-t4-2015_01

Hiệu trưởng trường Unitas cùng đại diện trực tiếp có buổi phỏng vấn các học viên tại Trung Tâm GoToJapan

truong-unitas-phong-van-hoc-vien-ky-nhap-hoc-t4-2015

Chị Nguyễn Thị Minh Hải có buổi làm việc với hiệu trưởng Trường Unitas

truong-unitas-phong-van-hoc-vien-ky-nhap-hoc-t4-2015_02

Phỏng Vấn các bạn học viên

truong-unitas-phong-van-hoc-vien-ky-nhap-hoc-t4-2015_03

Các học viên làm bài kiểm tra của trường Unitas.

 

DANH MỤC :