Aichi International Academy

aichikokusai

1. Các khóa học:

* Số lượng sinh viên :
– Tổng số học sinh: 394 sinh viên
– Khóa học 2 năm : 236 sinh viên
– Khóa học 1.5 năm: 158 sinh viên

 * Lịch học : 

Khóa học 2 năm Khóa học 1.5 năm
Kỳ I 1/4 ~30/9 Kỳ I 1/10~31/3
Kỳ II 1/10~31/3 Kỳ II 1/4~30/9
Kỳ III 1/4~3/9 Kỳ III 1/10~31/3
Kỳ IV 1/10~31/3

* Sắp xếp lớp học
Số lượng học sinh mỗi lớp từ 9~20 học sinh, sắp xếp theo trình độ và ngôn ngữ.

2.  Học phí:

Khóa học Phí ứng tuyển Phí nhập học Phí giáo trình Học phí
Năm 1 Năm 2 Tổng
1.5 năm 22,000 87,000 22,000 610,000 305,000 1,046,000
2 năm 22,000 87,000 22,000 610,000 610,000 1,351,000
Hạn nộp Khi ứng tuyển Trong vòng 02 tuần sau khi được cấp COE Trước khi hết hạn visa

3. Ký túc xá:

Loại phòng Thiết bị Phí vào ký túc Tiền thuê Điện, nước, ga
1 người Đồ điện, bàn, ghế 2 tháng tiền thuê nhà 45,000 Tính riêng
2 người Đồ điện, bàn, ghế 2 tháng tiền nhà 25,000~35,000 Tính riêng
2 người Đồ điện, bàn, ghế 2 tháng tiền nhà 35,000 Tính riêng
3 người Đồ điện, bàn, ghế 2 tháng tiền nhà 25,000 Tính riêng

 

Aichi International Academy

1-30-29 Shinsakae, Naka – ku, Nagoya, Aichi-ken, Japan
Tel: (052) 262-3366
Fax: (052) 262-3369
Email: school@aiaso.gr.jp
Website: http://www.aiaso.gr.jp/en/index.html

DANH MỤC :