Mỗi năm, các trường Nhật có bao nhiêu kỳ tuyển sinh du học?

A : Thông thường các trường Nhật có 4 kỳ nhập học dành cho du học sinh : tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10.
Tương ứng với mỗi kỳ nhập học thì thời lượng học cũng khác nhau. Nhập học tháng 1 : khóa học 1 năm 3 tháng; nhập học tháng 4 : khóa học 1 năm/2 năm ; nhập học tháng 7 : khóa học 1 năm 9 tháng ; nhập học tháng 10 : khóa 1 năm 6 tháng.
Phần lớn các trường có 4 kỳ tuyển sinh như trên, nhưng có một số trường chỉ tuyển sinh vào tháng 4 và tháng 10 nên tùy thuộc vào nhu cầu học, bạn cần xác định và tìm trường học cho phù hợp

DANH MỤC :