Nộp hồ sơ du học có cần nộp bản gốc không

A : Hiện nay, các trường tại Nhật Bản chỉ yêu cầu nộp bản gốc bằng tốt nghiệp + học bạ, bảng điểm. Còn các giấy tờ còn lại chỉ cần bản sao công chứng.
Đối với Bằng tốt nghiệp + học bạ, bảng điểm bằng gốc, sau khi xét duyệt hồ sơ, trường sẽ trả lại bản gốc cho học sinh.

DANH MỤC :