Những người đủ tiêu chuẩn đi du học Nhật

A : Yêu cầu bắt buộc:
– Đã tốt nghiệp THPT (Có bằng tốt nghiệp hoặc chứng chỉ tốt nghiệp tạm thời)
– Dưới 28 tuổi
– Không bị các bệnh truyền nhiễm, các bệnh nguy hiểm đến tính mạng
– Chưa có tiền án tiền sự, và không thuộc diện cấm xuất cảnh của cục quản lí xuất nhập cảnh Việt Nam
Đối tượng ưu tiên:
– Sinh viên năm thứ 1, năm thứ 2 và năm thứ 3 các trường ĐH, Cao Đẳng, Trung cấp
– Sinh viên vừa tốt nghiệp THPT, trường nghề
– Đã tốt nghiệp các trường Đại học hoặc Cao đẳng trên cả nước
– Đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng và đi làm được 3 năm trở lại

DANH MỤC :