Trường ngôn ngữ quốc tế Shizuoka

Trường ngôn ngữ quốc tế Shizuoka bao gồm những khóa học nào, những chính sách học bổng và thông tin trường sẽ được GoToJapan tổng hợp cho các bạn ở bài viết dưới đây.

>Cách chn trường Nht ng phù hp

>Hướng dn phng vn cc xut nhp cnh

1. Các khóa học:

Khóa học 2 năm Nhập học tháng 4
Khóa học 1 năm 6 tháng Nhập học tháng 10

2. Các khoản phí

– Phí trước khi nhập học
+ Phí dự tuyển ———————————- ¥10,000
+ Phí nộp cho Cục xuất nhập cảnh ——————-¥20,000
– Học phí:

Khóa học 2 năm ( Nhập học tháng 4)
Phí Kỳ 1 năm 1 Kỳ 2 năm 1 Kỳ 1 năm 2 Kỳ 2 năm 2
Phí nhập học ¥120,000
Học phí ( 6 tháng) ¥240,000 ¥240,000 ¥240,000 ¥240,000
Hoạt động ngoài giờ ¥40,000
Tổng ¥400,000 ¥240,000 ¥240,000 ¥240,000

 

Khóa học 1 năm 6 tháng ( Nhập học tháng 10)
Phí Kỳ 1 năm 1 Kỳ 2 năm 1 Kỳ 1 năm 2 Kỳ 2 năm 2
Phí nhập học ¥120,000
Học phí ( 6 tháng) ¥240,000 ¥240,000 ¥240,000
Hoạt động ngoài giờ ¥40,000
Tổng ¥400,000 ¥240,000 ¥240,000

Các chi phí trên không bao gồm chi phí giáo trình và các tài liệu học tập khác.
Nhà trường cũng có quỹ học bổng cho những sinh viên xuất sắc đạt được trình độ tiếng Nhật cao khi tốt nghiệp. Học bổng sẽ được trao tại lễ tốt nghiệp.

3. Ký túc xá

Phí 2 người/ phòng 1 người/ phòng
Phí vào ký túc xá ¥10,000 ¥10,000
Phí duy trì ¥30,000 ¥30,000
Đặt cọc ¥30,000 ¥30,000
Tiền thuê hàng tháng ¥11,000~\12,000 ¥14,000~\18,000
Tổng ¥81,000~¥82,000 ¥84,000~¥88,000

Shizuoka International language school
Moroi 2331-1, Fukuroi-city, Shizuoka-pref. 438-1121 Japan
Tel: 0538-23-7788
Email: sils@ai.tnc.nc.jp
Web: http://www4.tokai.or.jp/sils/index.html
Đăng ký nhận tài liệu và thông tin du học Nhật qua mail miễn phí:

DANH MỤC :