Trường Nhật ngữ Osaka Japanese Language School

1.Điều kiện nhập học của trường Nhật ngữ Osaka Japanese Language school

>Cách chọn trường Nhật ngữ phù hợp

>Du học Nhật tại trường chuyên môn Imabari

>Danh sách các chương trình du học nhật trường chuyên môn 2019

Học viên đã tốt nghiệp trường trung học phổ thông hoặc theo học tại hệ thống giáo dục từ 12 năm trở lên và người có bằng cấp tương đương.

2.  Khóa học và thời gian nhập học trường Nhật ngữ Osaka Japanese Language school

Khóa học Thời gian nhập học Thời gian đăng ký
2 năm Tháng 4 Tháng 8 – Tháng 11
1 năm 9 tháng Tháng 7 Tháng 1 – Tháng 3
1 năm 6 tháng Tháng 10 Tháng 3 – Tháng 5
1 năm 3 tháng Tháng 1 Tháng 6 – Tháng 9

sakura

3.Học phí trường Nhật ngữ Osaka Japanese Language school

–          Phí tuyển khảo: 20,000yen
–          Học phí năm đầu tiên

Phí nhập học 60,000yen
Học phí 600,000yen
Các chi phí khác (bao gồm phí giáo trình) 40,000yen
Tổng 700,000yen

–          Học phí các năm tiếp theo

Khóa 2 năm Khóa 1 năm 9 tháng Khóa 1 năm 6 tháng 1 năm 3 tháng
Học phí 600,000yen 450,000yen 300,000yen 150,000yen
Các chi phí khác 40,000yen 30,000yen 20,000yen 10,000yen
Tổng 640,000yen 480,000yen 320,000yen 160,000yen

–          Chi phí bảo hiểm bắt buộc: 24,000yen/năm

4.Ký túc xá trường Nhật ngữ Osaka Japanese Language school

Trường có hợp tác với công ty quản lý bất động sản, có thể cung cấp phòng cho học viên với giá từ 24,000yen/tháng.

Địa chỉ:2-74-26 Higashiasakayama-cho, Kita-ku, Sakai city, Osaka, 591-8008
Tel:  +81-72-251-2139
Fax:  +81-72-251-9084
Mail: info@osaka-jls.net

Đăng ký nhận tài liệu và thông tin du học Nhật qua mail miễn phí:

DANH MỤC :