Lịch thi tiếng Nhật Nat-test, TopJ, JLPT, J-TEST năm 2015

Lịch thi tiếng Nhật Nat-Test 2015 , lịch thi tiếng Nhật Topj 2015, Lịch thi tiếng Nhật JLPT 2015, lịch thi tiếng Nhật J-Test 2015, các kỳ thi này dành cho những người đang học tiếng Nhật tham gia thi để biết được năng lực tiếng Nhật của Mình,

Nếu đạt số điểm yêu cầu sẽ được cấp tín chỉ theo cấp độ đã thi.

1/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT NAT-TEST 2015

ĐỢT THI            HẠN NỘP HỒ SƠ                NGÀY THI                         CẤP ĐỘ
Đợt 1               09/01/2015 (T.Sáu)           08 / 02 / 2015 (CN)           N5 – N1
Đợt 2               27/03/2015 (T.Sáu)           26 / 04 / 2015 (CN)           N5 – N3
Đợt 3               22/05/2015 (T.Sáu)           21 / 06 / 2015 (CN)           N5 – N1
Đợt 4               03/07/2015 (T.Sáu)           02 / 08 / 2015 (CN)           N5 – N3
Đợt 5               18/09/2015 (T.Sáu)           18 / 10 / 2015 (CN)           N5 – N1
Đợt 6               13/11/2015 (T.Sáu)           13 / 12 / 2015 (CN)           N5 – N3

Lệ phí đăng ký thi: 640.000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ CMND photo
+ 2 tấm Ảnh 3×4 mới nhất

2/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT TOP J 2015
ĐỢT THI              HẠN NỘP HỒ SƠ                       NGÀY THI
Đợt 1                 26/12/2014 (T.sáu)                   18/01/2015
Đợt 2                 27/02/2015 (T.sáu)                   22/03/2015
Đợt 3                 07/04/2015 (T.sáu)                   10/05/2015
Đợt 4                 19/06/2015 (T.sáu)                   12/07/2015
Đợt 5                 21/08/2015 (T.sáu)                   13/09/2015
Đợt 6                 09/10/2015 (T.sáu)                   01/11/2015

Lệ phí đăng ký thi: 550,000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ 2 ảnh 3×4 mới nhất
+ Giấy CMND photo
+ Đơn đăng ký dự thi (Tại nơi đăng ký cung cấp)

3/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT JLPT 2015
ĐỢT THI      NGÀY ĐĂNG KÝ     HẠN ĐĂNG KÝ       NGÀY THI           CẤP ĐỘ
Đợt 1             15/3/2015         14/4/2015          05/07/2015         N5 – N1
Đợt 2             15/8/2015         11/9/2015          06/12/2015         N5 – N1
Điều kiện đăng ký:
+ 2 ảnh 3×4 mới nhất
+ CMND Photo
+ Đơn đăng ký dự thi (Tại nơi đăng ký cung cấp)
Lệ phí đăng ký thi:
+ Hồ sơ: 30.000 đồng/bộ
+ Lệ phí thi: * N1 – N3: 300.000 đồng/thí sinh
* N4 – N5: 280.000 đồng/thí sinh

4/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT J-TEST 2014
ĐỢT THI             HẠN ĐĂNG KÝ               NGÀY THI         CẤP ĐỘ
Đợt 1                  25/12/2014               18/01/2015        AD
Đợt 2                  28/02/2015               15/03/2015        AD、EF
Đợt 3                  30/04/2015               17/05/2015        AD
Đợt 4                  25/06/2015               12/07/2015        AD、EF
Đợt 5                  20/08/2015               13/09/2015        AD
Đợt 6                  30/10/2015                5/11/2015         AD、EF
Lệ phí đăng ký thi: 650,000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ Cần 2 ảnh 3×4 mới nhất
+ CMND photo
+ Mẫu đăng ký dự thi J.TEST: Download tại đây: http://j-test.vn/wp-content/uploads/2015/07/J.TEST%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%B3.pdf

DANH MỤC :