Lịch thi tiếng Nhật Nat-test, TopJ, JLPT, J-TEST năm 2015

Lịch thi tiếng Nhật Nat-Test 2015 , lịch thi tiếng Nhật Topj 2015, Lịch thi tiếng Nhật JLPT 2015, lịch thi tiếng Nhật J-Test 2015, các kỳ thi này dành cho những người đang học tiếng Nhật tham gia thi để biết được năng lực tiếng Nhật của Mình.

>Học bổng các trường Đại học, Cao đẳng và Nhật ngữ 2018-2019

>Cách chọn trường Nhật ngữ phù hợp

Nếu đạt số điểm yêu cầu sẽ được cấp tín chỉ theo cấp độ đã thi.

1/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT NAT-TEST 2015

ĐỢT THI            HẠN NỘP HỒ SƠ                NGÀY THI                         CẤP ĐỘ
Đợt 1               09/01/2015 (T.Sáu)           08 / 02 / 2015 (CN)           N5 – N1038c260376111e8ac4923d61f76d7a21
Đợt 2               27/03/2015 (T.Sáu)           26 / 04 / 2015 (CN)           N5 – N3
Đợt 3               22/05/2015 (T.Sáu)           21 / 06 / 2015 (CN)           N5 – N1
Đợt 4               03/07/2015 (T.Sáu)           02 / 08 / 2015 (CN)           N5 – N3
Đợt 5               18/09/2015 (T.Sáu)           18 / 10 / 2015 (CN)           N5 – N1
Đợt 6               13/11/2015 (T.Sáu)           13 / 12 / 2015 (CN)           N5 – N3

Lệ phí đăng ký thi: 640.000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ CMND photo
+ 2 tấm Ảnh 3×4 mới nhất

2/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT TOP J 2015
ĐỢT THI              HẠN NỘP HỒ SƠ                       NGÀY THI
Đợt 1                 26/12/2014 (T.sáu)                   18/01/2015
Đợt 2                 27/02/2015 (T.sáu)                   22/03/2015
Đợt 3                 07/04/2015 (T.sáu)                   10/05/2015
Đợt 4                 19/06/2015 (T.sáu)                   12/07/2015
Đợt 5                 21/08/2015 (T.sáu)                   13/09/2015
Đợt 6                 09/10/2015 (T.sáu)                   01/11/2015

Lệ phí đăng ký thi: 550,000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ 2 ảnh 3×4 mới nhất
+ Giấy CMND photo
+ Đơn đăng ký dự thi (Tại nơi đăng ký cung cấp)

3/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT JLPT 2015
ĐỢT THI      NGÀY ĐĂNG KÝ     HẠN ĐĂNG KÝ       NGÀY THI           CẤP ĐỘ
Đợt 1             15/3/2015         14/4/2015          05/07/2015         N5 – N1
Đợt 2             15/8/2015         11/9/2015          06/12/2015         N5 – N1
Điều kiện đăng ký:
+ 2 ảnh 3×4 mới nhất
+ CMND Photo
+ Đơn đăng ký dự thi (Tại nơi đăng ký cung cấp)
Lệ phí đăng ký thi:
+ Hồ sơ: 30.000 đồng/bộ
+ Lệ phí thi: * N1 – N3: 300.000 đồng/thí sinh
* N4 – N5: 280.000 đồng/thí sinh

4/ CÁC KỲ THI TIẾNG NHẬT J-TEST 2014
ĐỢT THI             HẠN ĐĂNG KÝ               NGÀY THI         CẤP ĐỘ
Đợt 1                  25/12/2014               18/01/2015        AD
Đợt 2                  28/02/2015               15/03/2015        AD、EF
Đợt 3                  30/04/2015               17/05/2015        AD
Đợt 4                  25/06/2015               12/07/2015        AD、EF
Đợt 5                  20/08/2015               13/09/2015        AD
Đợt 6                  30/10/2015                5/11/2015         AD、EF
Lệ phí đăng ký thi: 650,000 VNĐ
Điều kiện đăng ký:
+ Cần 2 ảnh 3×4 mới nhất
+ CMND photo
+ Mẫu đăng ký dự thi J.TEST: Download tại đây: http://j-test.vn/wp-content/uploads/2015/07/J.TEST%E7%94%B3%E8%BE%BC%E6%9B%B8%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%B3.pdf
Đăng ký nhận tài liệu và thông tin du học Nhật qua mail miễn phí:

DANH MỤC :